Nelinearna analiza konstrukcija sa kablovima

eLibrary

 
 

Nelinearna analiza konstrukcija sa kablovima

Show full item record

Title: Nelinearna analiza konstrukcija sa kablovima
Author: Gopčević, Špiro
Abstract: U radu je prikazana nelinearna analiza konstrukcija sa kablovima. Formulisan je odgovaraju´ci matematiˇcki model problema. Pretpostavljeno je da je materijal konstrukcije izotropan i linearno-elastiˇcan. Primenom korigovane Lagrange-ove formulacije i nelinearnog polja pomeranja popreˇcnog preseka, izvedene su linearizovane inkrementalne jednaˇcine ravnoteˇze elementa. Na osnovu analitiˇckog reˇsenja za lanˇcanicu, a za razliˇcite poˇcetne pretpostavke, izvedeni su konaˇcni elementi za plitku i duboku lanˇcanicu. Ovi konaˇcni elementi su koriˇs´ceni za aproksimaciju kablova u konstrukcijama. Kao ˇsto sledi iz samog naziva, kablovi u konstrukcijama sa kablovima obiˇcno su povezani sa drugim tipovima elemenata, te je osim modeliranja kablova, urad¯eno i modeliranje tankozidnih i grednih nosaˇca. Izvedeni konaˇcni elementi za gredne nosaˇce, takod¯e, mogu da se upotrebljavaju za aproksimaciju kablova u konstrukcijama sa kablovima. U sluˇcaju nelinearne statiˇcke analize usvojen je inkrementalno-iterativni postupak za reˇsavanje sistema nelinearnih jednaˇcina, u varijanti Newton-Raphson-ovog i/ili modifikovanog Newton-Raphsonovog postupka. U sluˇcaju nelinearne dinamiˇcke analize usvojena je direktna numeriˇcka integracija, u varijanti Newmark-ovog postupka, u kombinaciji sa inkrementalno-iterativnom analizom u vremenskim koracima. Urad¯ena je objektno orijentisana analiza matematiˇckog modela i dobijen je objektno-orijentisani model podataka zasnovan na objektno orijentisanoj paradigmi. Na osnovu matematiˇckog modela i objektno-orijentisanog modela podataka, urad¯en je raˇcunarski program u jeziku C++. Dobijeni program omogu´cava linearnu i nelinearnu analizu konstrukcija sa kablovima, usled dejstva statiˇckog i dinamiˇckog optere´cenja. Taˇcnost raˇcunarskog programa proverena je kroz test primere dostupne u literaturi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3811
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
070Doktorat.pdf 3.216Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record