PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

eBibliothek Repositorium

 
 

PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

Zur Langanzeige

Titel: PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI
Autor: Andrejić, Vladica
Zusammenfassung: U ovom radu posmatramo princip dualnosti (i jake dualnosti) za Osermanove mnogostrukosti i uopxtavamo ga za pseudo-Rimanov sluqaj. Osnovni ci je dokazati princip dualnosti za Osermanove mnogostrukosti u opxtem sluqaju ili konstrukcija eventualnih kon- traprimera. Za sada smo u sta u da damo samo rezultate pod speci- fiqnim dodatnim uslovima. Prva mogu nost je mali indeks pseudo- Rimanove mnogostrukosti, gde dokazujemo da jaka dualnost va i za Rimanove i Lorencove prostore. Druga mogu nost su prostori malih dimenzija gde dokazujemo da jaka dualnost va i kad dimenzija nije ve a od qetiri. Posled a olakxavaju a okolnost sa kojom radimo tiqe se malog broja sopstvenih vrednosti redukovanog Jakobijevog operatora, gde posmatramo dvolisno-Osermanove tenzore krivine. U tom sluqaju radimo sa jakim uslovima iz definicije kvazi-specijalnih Osermanovih tenzora krivine i elimo da doka emo da pod ima va i princip dualnosti. Konaqan rezultat je da skoro-specijalan Oser- manov tenzor krivine mora biti specijalan Osermanov. U nastavku postav amo obratan problem, te pokuxavamo da istra imo pod kojim uslovima algebarski tenzor krivine za koji va i princip dualnosti mora biti Osermanov. Potvrdan rezultat dobili smo u dimenziji tri, kao i u sluqaju kada se Fidlerova suma sastoji od samo jednog qlana.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2479
Datum: 2010

Dateien zu dieser Ressource

Dateien Größe Format Anzeige
phdAndrejicVladica.pdf 513.6Kb PDF Öffnen

Die folgenden Lizenzbestimmungen sind mit dieser Ressource verbunden:

Das Dokument erscheint in:

Zur Langanzeige