PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

eLibrary

 
 

PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rakić, Zoran
dc.contributor.author Andrejić, Vladica
dc.date.accessioned 2013-02-22T09:47:15Z
dc.date.available 2013-02-22T09:47:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2479
dc.description.abstract U ovom radu posmatramo princip dualnosti (i jake dualnosti) za Osermanove mnogostrukosti i uopxtavamo ga za pseudo-Rimanov sluqaj. Osnovni ci je dokazati princip dualnosti za Osermanove mnogostrukosti u opxtem sluqaju ili konstrukcija eventualnih kon- traprimera. Za sada smo u sta u da damo samo rezultate pod speci- fiqnim dodatnim uslovima. Prva mogu nost je mali indeks pseudo- Rimanove mnogostrukosti, gde dokazujemo da jaka dualnost va i za Rimanove i Lorencove prostore. Druga mogu nost su prostori malih dimenzija gde dokazujemo da jaka dualnost va i kad dimenzija nije ve a od qetiri. Posled a olakxavaju a okolnost sa kojom radimo tiqe se malog broja sopstvenih vrednosti redukovanog Jakobijevog operatora, gde posmatramo dvolisno-Osermanove tenzore krivine. U tom sluqaju radimo sa jakim uslovima iz definicije kvazi-specijalnih Osermanovih tenzora krivine i elimo da doka emo da pod ima va i princip dualnosti. Konaqan rezultat je da skoro-specijalan Oser- manov tenzor krivine mora biti specijalan Osermanov. U nastavku postav amo obratan problem, te pokuxavamo da istra imo pod kojim uslovima algebarski tenzor krivine za koji va i princip dualnosti mora biti Osermanov. Potvrdan rezultat dobili smo u dimenziji tri, kao i u sluqaju kada se Fidlerova suma sastoji od samo jednog qlana. en_US
dc.description.provenance Submitted by Slavisha Milisavljevic (slavisha) on 2013-02-22T09:47:15Z No. of bitstreams: 1 phdAndrejicVladica.pdf: 513620 bytes, checksum: 8f8443a2489d31278671c0526c2f97f8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2013-02-22T09:47:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 phdAndrejicVladica.pdf: 513620 bytes, checksum: 8f8443a2489d31278671c0526c2f97f8 (MD5) Previous issue date: 2010 en
dc.language.iso sr en_US
dc.publisher Beograd en_US
dc.title PRINCIP DUALNOSTI ZA OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI en_US
mf.subject.area Rimanov prostor en_US
mf.subject.subarea Osermanove mnogostrukosti en_US
mf.contributor.committee Vukmirović, Srdjan
mf.contributor.committee Jovanović, Božidar
mf.contributor.committee Nikčević Simić, Stana
mf.contributor.committee Petrović Torgašev, Miroslava
mf.university.faculty Mathematical en_US
mf.document.references 29 en_US
mf.document.pages 102 en_US
mf.document.location Belgrade en_US
mf.document.genealogy-project No en_US
mf.university Belgrade en_US

Files in this item

Files Size Format View
phdAndrejicVladica.pdf 513.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record