JEDNAČINE POLJA U TEORIJI TANKE LJUSKE - INVARIJANTAN PRISTUP

eLibrary

 
 

JEDNAČINE POLJA U TEORIJI TANKE LJUSKE - INVARIJANTAN PRISTUP

Show full item record

Title: JEDNAČINE POLJA U TEORIJI TANKE LJUSKE - INVARIJANTAN PRISTUP
Author: Drašković, Zoran
Abstract: U radu to da bude upotrebljena Galerkinova procedura za dobijanje jednatina polja tanke ljuske neuniformne debljine iz jednatina polja trodimenzionog kontinuuma. Tako to (s obzirom na to da je u [54], odnosno u (57] vet bilo reti o konstitutivnim jednacinama tanke ljuske) da bude zaokruien rad na razvoju tzv. meAovitog modela u teoriji tanke ljuske - to je model tri polja, koji predstavlja neklasidan pristup u metodi konadnih elemenata i odlikuje se nezavisnim aproksimiranjem polja pomeranja, polja deformacije i polja napona, a u cilju uzimanja u obzir i granidnih uslova na licima ljuske (tto je inade nemogute u klasidnoj metodi konadnih elemenata). Osnovna odlika pristupa u radu bite koriiCenje invarijantnih (tj. nezavisnih od izbora koordinatnog sistema) aproksimacija (i to Leiandrovim polinomima) tih polja, Itode mann koji je nov u literaturi, a treba da omoguei, s jedne strane, geometrijski doslednije, a, sa druge strane, jednostavnije dobijanje jednadina polja tanke ljuske iz trodimenzione teorije
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4092
Date: 1990

Files in this item

Files Size Format View
Jerdnacine_polja.PDF 1.204Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record