Metoda za rešavanje temperaturskog graničnog sloja pri nestacionarnom laminarnom ravanskom strujanju nestišljive tečnosti

eLibrary

 
 

Metoda za rešavanje temperaturskog graničnog sloja pri nestacionarnom laminarnom ravanskom strujanju nestišljive tečnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Cijan, Boris en_US
dc.date.accessioned 2009-12-03T12:19:13Z
dc.date.available 2009-12-03T12:19:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/292
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-12-03T12:19:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 phdBorisCijan.pdf: 5565760 bytes, checksum: 9b8052d1e118c3f0947298f741b4ecdf (MD5) en
dc.publisher Belgrade en_US
dc.title Metoda za rešavanje temperaturskog graničnog sloja pri nestacionarnom laminarnom ravanskom strujanju nestišljive tečnosti en_US

Files in this item

Files Size Format View
phdBorisCijan.pdf 5.565Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record