Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu

eLibrary

 
 

Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu

Show simple item record

dc.contributor.author Putnik, Stanimir en_US
dc.date.accessioned 2009-12-03T12:18:33Z
dc.date.available 2009-12-03T12:18:33Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/275
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-12-03T12:18:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 phdStanimirPutnik.PDF: 7881417 bytes, checksum: baac4e3da87fbc29eb98e9f21bd32432 (MD5) en
dc.publisher Belgrade en_US
dc.title Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu en_US

Files in this item

Files Size Format View
phdStanimirPutnik.PDF 7.881Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record